DOM POMOCY SPOŁECZNEJ DLA OSÓB PRZEWLEKLE
PSYCHICZNIE CHORYCH PROWADZONY PRZEZ
ZGROMADZENIE SIÓSTR MIŁOSIERDZIA

ŚW. KAROLA BROMEUSZA

INFORMACJA DOTYCZĄCA ODWIEDZIN
SZANOWNI PAŃSTWO,
Informujemy, że z dniem 14 maja 2021 r. zostały przywrócone odwiedziny dla wszystkich mieszkanek naszego DOMU.
Odbywają się one po uprzednim telefonicznym umówieniu terminu i w reżimie sanitarnym. Umówienie terminu jest konieczne, aby uniknąć kumulowania się odwiedzających w jednym czasie.
W tym miejscu chcieliśmy też Państwu podziękować za zrozumienie, cierpliwość i współpracę. Wszystkie podejmowane przez nas decyzje miały na celu zapewnienie bezpieczeństwa i ochronę przed zachorowaniem na COVID 19. Prosimy o dalszą współpracę i stały kontakt. Będziemy wdzięczni za wszystkie sugestie i propozycje w celu zoptymalizowania opieki nad naszymi mieszkankami.
Skip to content